Eksperter

Ethvert lag tilordnes et styrketall, og ut fra styrketallene til to lag som møtes, skal en kunne avlese sannsynligheten for H, U og B. Før mesterskapet begynner fastsettes disse styrketallene ut fra vurderinger gitt av fotball-eksperter. Hver ekspert har fått et unikt sett med 50 hypotetiske kamper. De ble så bedt om å fylle ut tre like sannsynlige resultater i hver kamp. EM-modellen blir således en syntese av alle ekspertene før mesterskapet begynner. Vi mener dette er bedre enn å trene opp modellen på tidligere mesterskap (som er for lenge siden), kvalifiseringskamper (mye kan ha skjedd siden kvalifiseringen) eller nyere treningskamper (som ikke betyr så mye).

Etter hvert som det spilles kamper i mesterskapet oppdateres styrketallene, slik at styrketallene bestemmes mer og mer ut fra de spilte kampene, og mindre og mindre ut fra forhåndsvurderingene.

Vi vil rette en stor takk til alle ekspertene: